Cazari in caminele universitatii,  anul universitar 2016-2017

IMPORTANT! Algoritmul cazarilor:

Conform Regulamentului-cadru privind cazarea in caminele studentesti graficul cazarilor este urmatorul:

"Art. 16. Cazarea studentilor în cămine se face în cele 3 (trei) zile anterioare începerii anului universitar, în functie de anul de studii:

 • I. Ziua întâi de cazări - se cazează studentii din anul I de studiu;
 • II.Ziua a doua de cazări - se cazează studentii din anul II si III;
 • III. Ziua a treia de cazări - se cazează studentii din anul IV, de la master si cei din anii I-III care nu au reusit să se prezinte în zilele stabilite.Pentru perioada de redistribuiri nu se tine cont de anul de studii."

In acest an, prima zi de cazare este 30 septembrie 2016.

"E. Etapele cazării - Documente întocmite Art. 17. Cazarea studentilor în cămine presupune:

 1. Prezentarea următoarelor documente:
  • buletin/carte de identitate sau pasaport;
  • copie după buletin/carte de identitate sau pasaport;
  • adeverinta fiu cadru didactic (dacă e cazul);
  • adeverintă de handicap pentru persoanele în cauză;
  • poză 3/4
 2. Încheierea contractului de închiriere între Universitatea Babes-Bolyai si student;
 3. Plata taxei de cazare pentru luna respectivă;
 4. Predarea buletinului/C.I. si completarea unui formular pentru aplicarea vizei de flotant;
 5. Primirea legitimatiei de cămin;
 6. Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual si respectiv colectiv."

 

Liste de cazare:

  Listele finale cu repartitia in camine se gasesc aici.

  Listele cu repartitia studentilor doctoranzi in camine se gasesc aici.

  Studentii care au depus cerere de cazare si nu se regasesc pe listele de cazare vor depune cerere de recazare, la secretariatul facultatii, pana luni 26 septembrie, ora 12:00.

   

> sus